Mobil nömrənizi daxil edin
OTP kodu daxil edin
Xoş gəldiniz

Hesaba uğurla daxil oldunuz.

Saytımızda elan yerləşdirdiyiniz zaman elanınız bütün tələblərə cavab verəcək şəkildə hazırlanmalıdır. Çünki reklamlarınız, reklam redaktorlarımız tərəfindən diqqətlə yoxlanılır. Əgər qaydalara uyğun şəkildədirsə, qısa müddət ərzində qəbul edilir. Ancaq elanınız  saytımızın yerləşdirmə qaydalarına uyğun gəlmirsə, bu zaman imtina verilir.

Reklamınızın niyə rədd edildiyi barədə ətraflı məlumatı ehtiva edən mesajı Mənim üçün Xüsusi > Məlumat bölməsində tapa bilərsiniz. Elanın dərc olunmamasına səbəb Elan yerləşdirmə qaydalarının pozulmasıdır. İstifadəçi yerləşdirmə zamanı qeyd etdiyi elektron poçt ünvanına dərc olunmamış hər elan üzrə elanın silinməsinin səbəbləri göstərilən avtomatik servis məktubu alır. Həmçinin dərc olunmama faktı və onun səbəbi push-bildiriş vasitəsilə mobil tətbiqə göndərilir. Poçta daxil ola bilmədiyi və ya push-bildirişi qaçırdığı təqdirdə istifadəçi elanın dərc olunmama səbəbi ilə Şəxsi kabinetdəki “Mənim elanlarım” > “Müddəti başa çatmış” bölməsində tanış ola bilər.

  1. Yanlış kateqoriyada elan yerləşdirmək
  2. Yanlış/natamam şəxsiyyət məlumatı ilə reklam yerləşdirmək
  3. Yanlış qiymətlərin müəyyən edilməsi və ya hərrac formatında elanların dərc edilməsi elanın ləğv edilməsinin əsas səbəblərindəndir.
Diqqət